۱۳۸۶ مرداد ۱۶, سه‌شنبه

خانه نو
دلبسته هر چیزی هستم که رنگ کهنگی وزمان گرفته باشد.دلبسته خانه های قدیمی .آدمهای پیر.اشیای کهنه حتی مدل لباسهای قدیمی مدل آرایش موی قدیمی.سخت بود برایم دل کندن از خانه قدیمی از درخت کوچک قدیمی .هجرت می کنم به این خانه جدید شاید فصل تازه ای باشد برای کارها و نوشته های تازه