۱۳۸۸ اردیبهشت ۸, سه‌شنبه

دعا

خدايا خواهش می کنم وجود داشته باش!