۱۳۸۷ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

گياه

هیچ نمی کنم .می رسم خانه دراز می کشم روی کاناپه کتاب عاشقانه ای دست می گیرم یا فیلمی عاشقانه می بینم  (حوصله چیزی بیشتر یا جدی تر ندارم).شب می شود می خوابم . سعی میکنم به چیزی فکر نکنم.

زندگی گیاهی یعنی همین!؟  __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 3328 (20080805) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com