۱۳۸۷ دی ۲, دوشنبه

بدون شرح

آدمی زاد است دیگر گاهی مجبور می شود پستی را به دلایلی بی ربط حذف کند.