۱۳۸۸ بهمن ۲۷, سه‌شنبه

تراژدی

در زندگی دو نوع تراژدی وجود دارد: بدست نیاوردن آنکه دوستش داریم


و بدست آوردن آنکه دوستش داریم.


اسکار وايلد